Quiropteros

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

 • Reino..............................................................................Animalia
 • Filo..................................................................................Chordata
 • Classe...........................................................................Mammalia
 • Ordem.........................................................................Chiroptera
 • Família..................................................................Miniopteridae
 • Género......................................................................Miniopterus
 • Espécie.................................................................M. schreibersii
 
 

Myotis blythii (Tomes, 1857)

 • Reino.............................................................................Animalia
 • Filo.................................................................................Chordata
 • Classe..........................................................................Mammalia
 • Ordem........................................................................Chiroptera
 • Subordem.........................................................Microchiroptera
 • Família.............................................................Vespertilionidae
 • Subfamília...................................................................Myotinae
 • Género..............................................................................Myotis
 • Espécie....................................................................... M. blythii

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

 • Reino.............................................................................Animalia
 • Filo.................................................................................Chordata
 • Classe..........................................................................Mammalia
 • Ordem........................................................................Chiroptera
 • Subordem.........................................................Microchiroptera
 • Família.............................................................Vespertilionidae
 • Subfamília...................................................................Myotinae
 • Género..............................................................................Myotis
 • Espécie....................................................................... M. myotis

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

 • Reino...............................................................................Animalia
 • Filo...................................................................................Chordata
 • Classe............................................................................Mammalia
 • Ordem..........................................................................Chiroptera
 • Subordem...........................................................Microchiroptera
 • Família...............................................................Vespertilionidae
 • Subfamília......................................................................Myotinae
 • Género.................................................................................Myotis
 • Espécie.......................................................................M. nattereri

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)

 • Reino..........................................................................Animalia
 • Filo..............................................................................Chordata
 • Classe.......................................................................Mammalia
 • Ordem.....................................................................Chiroptera
 • Família.............................................................Rhinolophidae
 • Género.................................................................Rhinolophus
 • Espécie..................................................Rhinolophus euryale
 
 
 

Itens: 1 - 5 de 8
1 | 2 >>